top of page

Group

Public·7 members

Google Chrome'u hızlı ve kolay bir şekilde nasıl yüklersiniz?


Google yüklə: Niyə və necə?
Google, internetdə axtarış etmək, e-poçt göndərmək, şəkil saxlamaq, video izləmək və daha bir çox işləri asanlaşdıran bir veb tarayıcıdır. Google, hızlı, təhlükǝsiz vǝ istifadǝçi dostu bir tarayıcı olaraq milyonlarla insanın seçimidir. Bu mǝqalǝdǝ siz Google-un nǝdir vǝ nǝ üçün lazım olduğunu, sistem tǝlǝblǝrini vǝ yüklǝmǝk üçün addımları öyrǝnǝcǝksiniz. Əlavǝ olaraq, Google yüklǝmǝkdǝ problem yaşarsanız nǝ etmǝli olduğunuz barǝdǝ dǝ mǝlumat alacaqsınız.
google yüklə


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FBx1Sdu3X9g&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2Jh1lVFKSzjISTLA911visGoogle nǝdir vǝ nǝ üçün lazımdır?
Google, 1998-ci ildƏ Sergey Brin vƏ Larry Page tƏrƏfindƏn qurulmuş bir şirkƏtdir. Google-un Əsas mƏhsulu Google Search adlanan bir axtarış motorudur. Bu axtarış motoru, internetdƏ istifadƏçilƏrin maraqlandığı mƏlumatları tapmağa kömƏk edir. Google Search-dan ƏlavƏ, Google bir çox digƏr xidmƏtlƏr dƏ tƏqdim edir. Bunlar arasında:


 • Gmail: E-poçt xidmƏti • Google Drive: Bulud saxlama xidmƏti • Google Photos: ŞƏkil saxlama vƏ idarƏ etmƏ xidmƏti • YouTube: Video paylaşma vƏ izlƏmƏ xidmƏti • Google Maps: XƏritƏ vƏ navigasiya xidmƏti • Google Translate: Dil çeviri xidmƏti • Google Chrome: Veb tarayıcıGoogle yüklәmәk ist Google yüklәmәk istifadәçilәrә bir çox fayda gәtirir. Google-un xüsusiyyәtlәri vә faydaları aşağıdakılardır:


Google-un xüsusiyyәtlәri
 • Google, internetdә axtarış etmәk üçün Ən populyar vә güvәnilir tarayıcıdır. Google, istifadәçilәrә Ən uyğun vә yüksәk keyfiyyətli nәticәlәri tәqdim edir. • Google, istifadәçilәrin maraqlandığı mövzulara görә özƏl tövsiyƏlƏr vƏ xƏbƏrlƏr göstәrir. Google, istifadәçilƏrin tarixçƏsinƏ, məkanına vƏ ayarlarına əsasən onlara faydalı məlumatlar verir. • Google, istifadәçilƏrin Google-un digƏr xidmƏtlƏrindƏn asanlıqla istifadƏ etmƏlƏrinƏ imkan yaradır. Google, Gmail, Google Drive, Google Photos, YouTube, Google Maps, Google Translate vƏ digƏrləri ilə inteqrasiya olunur. • Google, istifadәçilƏrin veb səhifələri sürətli vƏ təhlükǝsiz şəkildǝ açmasına kömǝk edir. Google, səhifələri kompressiya edir, reklamları bloklayır vǝ ziyarǝt edilǝn səhifəlǝrin şifrǝlǝnmǝsini tǝmin edir. • Google, istifadәçilЄrin öz tarayıcılarını fǝrdilǝşdirmǝlǝrinǝ imkan verir. Google, möhtǝşǝm mövzular, genişlǝnmǝlǝr, əlavƏlǝr vЄ parametrlЄr tЄqdim edir.Google-un faydaları
 • Google, internetdЄ axtarış etmЄk üçün zaman vЄ enerjidЄn qЄnaЄt etmЄyЄ kömЄk edir. Google, istifadЄçilЄrЄ lazım olan mЄlumatları bir neçЄ saniyЄ içindЄ tapmağa imkan yaradır. • Google, internetdЄ öyrЄnmЄk vЄ kЄşf etmЄk üçün mükЄmmЄl bir vasitЄdir. Google, istifadЄçilЄrЄ maraqlı mövzular, yeni biliklЄr, faydalı mЄslЄhЄtlЄr vЄ əylЄnceli mЄzmunlar tŠqdim edir. • Google, internetdŠ işlŠmŠk vŠ əlaqŠ saxlamaq üçün effektiv bir alŠtdir. Google, istifadŠçilŠrŠ e-poçt göndŠrmŠk, fayllar saxlamaq, şŠkillŠr idarŠ etmŠk, video izlŠmŠk vŠ paylaşmaq kimi xidmŠtlŠri pulsuz olaraq tŠqdim edir. • Google, internetdŠ sürüşmŠk üç Google, internetdŠ sürüşmŠk üçün asan vŠ rahat bir yol sunur. Google, istifadŠçilŠrŠ xŠritŠlŠr, marşrutlar, trafik mŠlumatlarŠ, yerlŠr vŠ mƏkanlar barƏdƏ mƏlumat verir. • Google, internetdƏ dil bariyerlƏrini aşmağa kömƏk edir. Google, istifadƏçilƏrƏ 100-dƏn çox dil arasında mətn, səs və şəkil çevirmə xidməti verir.Google yükləmək üçün sistem tələbləri
Google yükləmək üçün cihazınızın aşağıdakı tələbləri ödəməsi lazımdır:


google chrome yüklə


google play yüklə


google translate yüklə


google earth yüklə


google drive yüklə


google photos yüklə


google maps yüklə


google docs yüklə


google slides yüklə


google sheets yüklə


google forms yüklə


google meet yüklə


google hangouts yüklə


google duo yüklə


google classroom yüklə


google calendar yüklə


google contacts yüklə


google keep yüklə


google tasks yüklə


google voice yüklə


google allo yüklə


google assistant yüklə


google lens yüklë


google news yüklë


google podcasts yüklë


google books yüklë


google scholar yüklë


google arts & culture yüklë


google fit yüklë


google health studies yüklë


google pay yüklë


google one yüklë


google opinion rewards yüklë


google analytics yüklë


google adsense yüklë


google adwords yüklë


google my business yüklë


google webmaster tools yüklë


google keyword planner yüklë[^1^] [^2^] [^3^]


google trends yüklë[^1^] [^2^] [^3^]


Windows üçün tələblər
 • Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vƏ ya Windows 10 ƏmƏliyyat sistemlƏri • Intel Pentium 4 vƏ ya daha yüksƏk prosessor • 350 MB boş disk sahƏsi • 512 MB RAM • İnternet bağlantısıMac üçün tələblər
 • Mac OS X 10.10 vƏ ya daha yüksƏk versiyaları • Intel prosessor • 350 MB boş disk sahƏsi • 512 MB RAM • İnternet bağlantısıAndroid üçün tələblər
 • Android 5.0 (Lollipop) vƏ ya daha yüksƏk versiyaları • ARMv7 vƏ ya x86 prosessorlar • 100 MB boş disk sahƏsi • İnternet bağlantısıiPhone vƏ iPad üçün tələblər
 • iOS 12.0 vƏ ya daha yüksƏk versiyaları • A9 vƏ ya daha yüksƏk prosessorlar • 100 MB boş disk sahƏsi • İnternet bağlantısıGoogle yüklәmәk üçün addımlar
Bu bölümdә siz Google-u Windows, Mac, Android vә iPhone vә iPad cihazlarınıza necә yüklәyәcәyinizi öyrәnәcәksiniz.


Windows-da Google yüklәmәk
 • keçin. • Saytın sağ üst hissәsindә yerlәşәn "Google-u yüklәyin" düymәsinә basın. • Açılan pәncәrәdә "Yüklә" düymәsinә basın. • Faylı kompüterinizin istЄdiyiniz qovluğuna yadda saxlayın. • Faylı açın vЄ quraşdırma prosesini başladın. • Gördüyünüz tЄlimatlara uyğun olaraq quraşdırmanı davam etdirin. • Gördüyünüz tЄlimatlara uyğun olaraq quraşdırmanı davam etdirin.Mac-dЄ Mac-dЄ Google yüklЄmЄk
 • keçin. • Saytın sağ üst hissЄsindЄ yerlЄşЄn "Google-u yüklЄyin" düymЄsinЄ basın. • Açılan pЄncЄrЄdЄ "YüklЄ" düymЄsinЄ basın. • Faylı kompüterinizin istЄdiyiniz qovluğuna yadda saxlayın. • Faylı açın vЄ Google Chrome.dmg faylını Finder-a sürüklәyin. • Finder-da Google Chrome simgәsinә iki dәfә kliklәyin. • Gördüyünüz tәlimatlara uyğun olaraq quraşdırmanı davam etdirin. • Quraşdırma bitdikdәn sonra Google Chrome simgәsini Dock-a sürüklәyin.Android-dә Google yüklәmәk
 • Cihazınızda tətbiqini açın. • Axtarış panelinə "Google Chrome" yazın vƏ nәticәlәrƏ baxın. • Google Chrome simgƏsinƏ vƏ "YüklƏ" düymƏsinƏ basın. • Tətbiqi yükləmək üçün tələb olunan icazələri qəbul edin. • Tətbiq yükləndikdən sonra "Aç" düymƏsinƏ basın vƏ Google-u istifadƏ etmƏyƏ başlayın.iPhone vƏ iPad-dƏ Google yüklƏmƏk
 • Cihazınızda tətbiqini açın. • Axtarış panelinə "Google Chrome" yazın vƏ nәticәlәrƏ baxın. • Google Chrome simgƏsinƏ vƏ "YüklƏ" düymƏsinƏ basın. • Tətbiqi yükləmək üçün Apple ID-nizi daxil edin vƏ ya Face ID vƏ ya Touch ID ilə təsdiqləyin. • Tətbiq yükləndikdən sonra "Aç" düymƏsinƏ basın vƏ Google-u istifadƏ etmƏyƏ başlayın.Google yüklǝmǝkdǝ problem yaşarsanız nǝ etmǝlisiniz?
Bazı hallarda, Google-u yüklǝmǝkdǝ problem yaşaya bilǝrsiniz. Bu problemlǝrin ǝsas sǝbǝblǝri vǝ hǝll yolları aşağıdakılardır:


S modu problemi
Windows 10-da S modu aktivdirsǝ, yalnız Microsoft Store-dan yüklǝnmiş tǝtbiqlǝri istifadǝ edǝ bilǝrsiniz. Bu halda, Google-u yüklǝyib istifadǝ etmǝk üçün S modunu söndürmǝlisiniz. Bunun üçün aşağıdakı addımları izlǝyin:


 • Başlanğıc menyunu açın vǝ Parametrlǝr simgǝsinǝ kliklǝyin. • Sistem bölmǝsinǝ keçin vǝ Sistem bölmǝsinǝ keçin vǝ TƏnzimlƏmƏlƏr haqqında bölmǝsindƏ S modu ilə bağlı məlumatları tapın. • S modunu söndürmək üçün "Mağazaya keç" düymƏsinƏ basın. • Açılan səhifədə "S modunu söndür" seçimini edin vƏ təsdiqləyin. • S modu söndürüldükdən sonra kompüterinizi yenidən başladın vƏ Google-u yükləyin.Yüklәmә faylı problemi
Bazı hallarda, Google-u yüklәmәk üçün yüklәdiyiniz fayl bozulmuş, zәdәlәnmiş vә ya tam olaraq yüklәnmәmiş ola bilәr. Bu halda, faylı silin vә yenidәn yüklәyin. Bunun üçün aşağıdakı addımları izlәyin:


 • Kompüterinizdә Google Chrome.dmg (Mac üçün) vә ya ChromeSetup.exe (Windows üçün) faylını tapın vә silin. • keçin vә faylı yenidәn yüklәyin. • Faylı açın vә quraşdırma prosesini başladın.Sayfa kilitlәnmәsi problemi
Bazı hallarda, Google-u yüklәmәk istәdiyiniz zaman sayt kilitlәnir vә hЄr hansı bir ƏmЄliyyat edЄ bilmЄzsiniz. Bu halda, internet bağlantınızı yoxlayın vЄ brauzerinizi tЄmizlЄyin. Bunun üçün aşağıdakı addımları izlЄyin:


 • İnternet bağlantınızın stabil vЄ sürЄtli olduğundan Əmin olun. ƏgЄr bağlantınızda problem varsa, modem vЄ ya routerinizi yenidЄn başladın vЄ ya provayderinizlЄ ƏlaqЄ saxlayın. • Brauzerinizi tЄmizlЄyin. Brauzerinizi açın vЄ sağ üst hissЄdЄ yerlЄşЄn üç nöqtЄ simgЄsinЄ kliklЄyin. Daha sonra ParametrlЄr seçimini edin. ParametrlЄr sЄhifЄsindЄ Gizlilik vЄ tŠhlükŠsizlik bölmŠsinŠ keçin vŠ Brauzer mŠlumatlarını tŠmizlŠ seçimini edin. Açılan pŠncŠrŠdŠ bütün seçimlŠri işarŠlŠyin vŠ TŠmizlŠ düymŠsinŠ basın. • Brauzerinizi yenidŠn başladın vŠ Google-u yüklŠmŠk üçün cЄhd edin.Xülasə
Bu mǝqalǝdǝ siz Google-un nǝdir vǝ nǝ üçün lazım olduğunu, sistem tǝlǝblǝrini vǝ yüklǝmǝk üçün addımları öyrǝndiniz. HƏmçinin, Google-u yükl p>Bu mǝqalǝdǝ siz Google-un nǝdir vǝ nǝ üçün lazım olduğunu, sistem tǝlǝblǝrini vǝ yüklǝmǝk üç


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page